Friday, 9 March 2012

Kelab Di Raja Selangor

Sebuah papan tanda yang didirikan berhampiran dengan Dataran Merdeka. Tujuannya adalah untuk menunjukkan arah atau letaknya “Kelab Di Raja Selangor”, iaitu di tepi Dataran Merdeka. Dalam papan tanda tersebut, ejaan kata “Di Raja” yang digunakan dalam frasa “Kelab Di Raja Selangor” sebenarnya tidak tepat. Kata “Di Raja” sepatutnya dieja “Diraja”, kerana “Di” pada kata tersebut bukanlah awalan ataupun kata sendi nama, tetapi merupakan sebahagian daripada kata dasar. Kata “diraja” sebenarnya merupakan kependekan daripada kata “adiraja”, dan dalam bidang linguistik, proses pembentukan kata tersebut dikenali dengan istilah “aferesis”. Aferesis iaitu pengguguran atau penghilangan satu huruf di awal kata, seperti hujung menjadi ujung dan hulu menjadi ulu. Jadi, ejaan frasa “Kelab Di Raja Selangor” sepatutnya diubah menjadi “Kelab Diraja Selangor”.

Thursday, 8 March 2012

Iklan

Iklan sememangnya memainkan peranan yang amat penting dalam mempengaruhi emosi masyarakat. Begitu juga dengan penggunaan bahasanya yang sering menjadi ikutan. Apabila saya menonton televisyen semalam, saya terlihat sebuah iklan yang melibatkan temuramah antara wartawan dengan responden yang menggunakan produk tersebut. Responden tersebut mencampuradukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris yang akhirnya menyebabkan pencemaran bahasa berlaku. Berikut merupakan beberapa petikan temu bual tersebut :

Wartawan : Apakah pendapat anda tentang produk ini?

Responden : Selepas menggunakan produk ini, kulit saya rasa lembut, smooth je.Kawan saya pun menegur perubahan pada warna kulit saya.

Berdasarkan wawancara dengan responden tersebut, ternyata kata ‘lembut’ dan ‘smooth’ mengandungi makna yang sama tetapi responden tetap menggunakannya walaupun beliau sendiri sedar kesalahan yang terdapat pada ayat yang diujarkannya itu. Keadaan ini membuktikan bahawa rakyat Malaysia tidak mampu meminggirkan penggunaan bahasa asing dalam setiap ayat yang diujarkan. Malah, perkara ini berlarutan hingga menjadikannya suatu budaya yang sukar dikikis. Sepatutnya sebagai media yang menjadi tatapan umum, iklan yang ditayangkan perlu memberi perhatian terhadap aspek penggunaan bahasa agar sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan kesalahan bahasa yang sering dilakukan oleh masyarakat pada zaman kini.

Wednesday, 7 March 2012

Angin Kencing

Hari ini saya menemui satu lagi situasi yang mana tidak lari permasalahannya dengan bahasa dari segi penggunaannya dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia ini. Hari ini agak lewat saya mengemaskini blog kerana melaksanakan beberapa perkara, tetapi bukanlah perkara itu menjadi halangan untuk saya terus menemui pelbagai karenah permasalahan tentang bahasa ini. Pada petang tadi saya telah menemui satu gambar keratan akhbar Harian Metro dalam internet yang menceritakan tentang pokok getah yang menimpa sebuah rumah buat kali kedua ketika angin kencang melanda. Namun, sedihnya tajuk topik pada hari itu dieja dengan ejaan demikian 'Pokok getah condong timpa rumah berulang lagi ketika angin kencing'. Pada pendapat saya tidak seharusnya penulis berita melakukan kesilapan seperti ini kerana untuk menjadi seorang penulis secara tidak lansung mereka sudah tahu dan menguasai ilmu tentang bahasa. Oleh hal yang demikian, kesilapan seperti ini tidak seharusnya berlaku. Sikap berhati-hati harus diutamakan semasa membuat sesebuah penulisan.

Tuesday, 6 March 2012

Kesalahan Sebutan

Kesalahan sebutan dalam bahasa Melayu sudah menjadi lumrah dalam masyarakat kita pada hari ini. Kesalahan bahasa ini bukan sahaja tertumpu kepada ejaan, malah sebutan turut menghadapi masalah kerana pengaruh bahasa Inggeris yang kuat. Sistem ejaan telah menetapkan bahawa sebutan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris hendaklah menurut sistem bunyi dalam bahasa Melayu. Berikut beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh penutur bahasa Melayu. Antaranya ialah :

Kata Kesalahan

Dialog           -              dai-log
Radio            -              re-di-o
Industri          -              in-das-tri


Kesalahan sebutan sering kali dilakukan oleh penutur akibat pengaruh bahasa asing yang tidak mudah lenyap dalam minda masyarakat. Sewajarnya, penyebutan bahasa perlu dibakukan agar bunyinya tidak dipengaruhi oleh bahasa Inggeris. Tambahan pula, sebutan bahasa Melayu yang dibakukan menunjukkan nilai sebenar bahasa tersebut.

Monday, 5 March 2012

Ejaan

Hari ini Melihat Bahasa hendak membawa pembaca-pembaca ke satu situasi yang baru sahaja saya sendiri alami, iaitu sudah tentunya berkaitan dengan permasalahan tentang bahasa dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia ini. Satu hari yang lepas saya bersama rakan-rakan sekuliah menikmati makan tengahari di sebuah kedai makan berhampiran dengan kampus lama UPSI. Mata saya mula memerhatikan persekitaran kedai makan tersebut sehinggalah ternampak keyataan yang dituliskan pada satu kertas manila kad tentang menu makanan iaitu "NASi KUKUS". Ejaan yang hendak digunakan pada dasarnya saya percaya pemilik kedai tersebut mahu menggunakan huruf besar kesemuanya tetapi bukankah huruf besar bagi huruf 'i' ialah 'I'? dan sememangnya menjadi satu kesalahan dengan menggunakan ejaan 'NASi', bukankah yang sebaik dan sebetulnya menulis dengan ejaan 'NASI' ataupun 'nasi'. Pendidikan berkaitan ejaan-ejaan dalam Bahasa Melayu ini sudah diterapkan sejak sekolah rendah lagi, malahan juga prasekolah. Walaupun perkara sebegini dianggap remeh-temeh oleh segelintir pihak, namun dengan masalah kecil inilah yang akan membawa kemerosotan dalam kemajuan bahasa kebangsaan kita sendiri iaitu Bahasa Melayu. Oleh yang demikan, penggunaan Bahasa Melayu haruslah diteliti dengan sebaik-baiknya demi menghormati kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan di negara ini.