Thursday, 8 March 2012

Iklan

Iklan sememangnya memainkan peranan yang amat penting dalam mempengaruhi emosi masyarakat. Begitu juga dengan penggunaan bahasanya yang sering menjadi ikutan. Apabila saya menonton televisyen semalam, saya terlihat sebuah iklan yang melibatkan temuramah antara wartawan dengan responden yang menggunakan produk tersebut. Responden tersebut mencampuradukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris yang akhirnya menyebabkan pencemaran bahasa berlaku. Berikut merupakan beberapa petikan temu bual tersebut :

Wartawan : Apakah pendapat anda tentang produk ini?

Responden : Selepas menggunakan produk ini, kulit saya rasa lembut, smooth je.Kawan saya pun menegur perubahan pada warna kulit saya.

Berdasarkan wawancara dengan responden tersebut, ternyata kata ‘lembut’ dan ‘smooth’ mengandungi makna yang sama tetapi responden tetap menggunakannya walaupun beliau sendiri sedar kesalahan yang terdapat pada ayat yang diujarkannya itu. Keadaan ini membuktikan bahawa rakyat Malaysia tidak mampu meminggirkan penggunaan bahasa asing dalam setiap ayat yang diujarkan. Malah, perkara ini berlarutan hingga menjadikannya suatu budaya yang sukar dikikis. Sepatutnya sebagai media yang menjadi tatapan umum, iklan yang ditayangkan perlu memberi perhatian terhadap aspek penggunaan bahasa agar sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan kesalahan bahasa yang sering dilakukan oleh masyarakat pada zaman kini.

No comments:

Post a Comment