Tuesday, 17 April 2012

Kopek

Perkataan "kopek" ini bagi orang pantai barat mengikut kefahaman kami ialah mengupas atau membuka sesuatu . Menurut kefahaman saya, untuk golongan Utara pula menganggap "kopek "sebagai dompet atau pundi-pundi wang dan bagi masyarakat pantai Timur pula menganggap "kopek" sebagai suatu perkataan yang negatif dan sensitif bagi kaum wanita iaitu buah dada. Dapatkah kita bayangkan bahawa permaknaan yang dibawa oleh dialek-dialek ini memberikan suatu pertentangan atau kekangan dalam interaksi sesama manusia, lebih-lebih lagi yang datangnya dari pelusuk negeri yang berbeza. Perkara ini sudah berlaku menerusi rakan saya sendiri yang saya baca melalui blognya.

Situasi berlaku seperti contoh dibawah;

Dila merupakan rakan satu kuliah Ecah dan Fairus yang berasal dari Kedah. Manakala Ecah dan Fairus pula berasal dari Kelantan. Dila ingin meminta dompetnya kepada Ecah dengan menyebut perkataan "kopek" lalu dia ditertawakan oleh kedua-dua rakannya itu.

Dila      :   Ecah, bak kopek aku sini. Aku nak ambil wang.
Ecah    :   Kopek??!! Hahahhaa....

Perkataan "kopek" yang memberikan tiga makna berbeza ini agak menjejaskan interaksi antara sesama manusia, khususnya bagi mereka yang bergaul dengan rakan yang datangnya dari pelbagai negeri. Contohnya  mereka yang hidup di Universiti, sudah tentu pergaulan mereka bukan dari satu negeri dan daerah sahaja. Permaknaan ketiga-tiga yang dibawa ini telah diakui oleh Kamus Dewan sendiri iaitu dalam edisi yang keempat. muka surat 821. Pada pendapat saya tidakkah lebih elok sekiranya perkataan "kopek" ini dengan persetujuan ramai, diletakkan dalam satu maksud sahaja, mungkin ini tidak menjejaskan interaksi antara penutur bahasa Melayu jati.

No comments:

Post a Comment