Thursday, 19 April 2012


Pada malam ini, aku baru sahaja selesai menonton rancangan ulangan Anugerah Bintang Popular di TV3. Semasa siaran tersebut sedang berlangsung, aku dapati terdapat banyak kesalahan bahasa yang  telah digunakan oleh pengacara semasa mengendalikan rancangan tersebut. Antara kesalahan bahasa yang dapat dikenalpasti adalah seperti :

            Pemenang bagi anugerah pelakon  tv wanita popular adalah Fasha Sandha.

Pada pandangan saya, penggunaan kata pemeri ialah dan adalah tidak seharusnya digunakan sesuka hati sahaja. Hal ini demikian adalah kerana, penggunaanya haruslah mengikut hukum tatabahasa yang sebenar. Sebagai contoh, kata pemeri ialah haruslah digunakan sebelum kata nama sahaja. Oleh itu, pembetulan bagi ayat di atas adalah seperti berikut: Pemenang bagi anugerah pelakon tv wanita popular ialah Fasha Sanda. Kata pemeri ialah digunakan kerana perkataan selepasnya terdiri daripada kata nama.

No comments:

Post a Comment