Friday, 20 April 2012

BM&BIPapan tanda ini saya temui di Pekan Tanjong Malim, Perak. Kesalahan yang dilakukan oleh syarikat ini ialah menggunakan Bahasa Rojak, iaitu dengan menggunakan bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam satu ayat yang sama. Perkataan “Handphone” merupakan perkataan bahasa Inggeris. Papan iklan di atas merupakan papan yang mengandungi campuran perkataan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sepatutnya perkataan “Handphone”  itu ditukarkan kepada perkataan bahasa Melayu iaitu “Telefon Bimbit”.

No comments:

Post a Comment