Wednesday, 18 April 2012

Mengejalah dengan betul!
Dalam kosa kata bahasa Melayu tidak terdapat perkataan “Perabut” seperti yang terpapar pada papan iklan sebuah syarikat dalam gambar diatas. Perkataan “Perabut” itu sebenarnya merujuk kepada perkataan “Perabot” iaitu dalam Kamus Dewan Edisi Keempat(2011:1177) yang bermaksud alat perkakas seperti alat perkakas rumah, meja, kerusi, langsir, kipas dan lain-lain. Oleh hal yang demikian, kesalahan yang dihadapi ialah kesalahan ejaan.
  • PERABOT BUKAN PERABUT

No comments:

Post a Comment