Wednesday, 28 March 2012

Bela - Baiki, Bela - Pelihara

Perkataan 'bela' dalam penggunaannya bagi kawasan atau tempat saya di Sungai Buloh, Selangor adalah merujuk kepada membaiki dan pelihara. sebagai contoh;

1- Adi membaiki/membela basikal yang rosak itu.
2- Adi memelihara/membela kucing sejak berumur 14 tahun.

Namun demikian, bagi negeri lain mereka tidak faham sekiranya penggunaan istilah bela digunakan dalam ayat yang menggantikan perkataan baiki atau membaiki. Seperti yang saya pernah alami dengan rakan-rakan sekuliah saya sendiri ialah antaranya yang berasal dari Pahang dan Kelatan. Tetapi yang berasalnya dari kedah pula mereka dapat memahami istilah bela itu sama pemahamannya dengan kefahaman saya, iaitu sekiranya disebut bela bagi menggantikan perkataan baiki dan pelihara, mereka dapat memahaminya. Hal ini mungkin disebabkan di Kedah juga menggunakan perkataan yang sama bagi merujuk perkara yang sama seperti yang saya gunakan.

No comments:

Post a Comment