Monday, 2 April 2012

LAGU BAHASA

1) BIDALAN

Bidalan adalah susunan bahasa yang menarik atau bahasa kiasan yang digunakan untuk melahirkan fikiran yang tajam, tepat, mengandungi perbandingan, teladan, pengajaran, nasihat dan kata-kata hikmat.

Contoh: 'Ada udang disebalik batu' - mempunyai niat sesuatu disebalik pertolongan yang diberikan.

2) PEPATAH-PETITIH

Pepatah-petitih adalah sebahagian daripada kata pusaka. Pepatah-petitih merupakan serangkaian ucapan pendek dengan bahasa klasik Minangkabau, yang mengandung pengertian dalam dan luas yang mencakupi setiap aspek kehidupan dalam masyarakat.

Contoh:       'Anak ikan dimakan ikan,
                   Gadang ditabek anak tenggiri.
                   Ameh bukan perakpun bukan,
                   Budi saketek rang haragoi' 

- Hubungan yang erat sesama manusia bukan karena emas dan perak, tetapi lebih diikat budi yang baik.

3) PERBILANGAN

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, Perbilangan membawa maksud peribahasa yang melahirkan kata-kata yang sudah menjadi seperti peraturan atau undang-undang atau nasihat yang dapat dijadikan pegangan. Perbilangan adat merupakan susunan adat dalam bentuk puisi(puisi adat) yang mencerita dan menerangkan sesuatu dan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau (adat/peraturan).

Contoh:  Raja menobat di dalam alam,
              Penghulu menobat di dalam luak,
              Lembaga menobat di dalam lingkungannya,
              Ibu bapa menobat pada anak buahnya,
              Orang banyak menobat di dalam terataknya.

- Konsep pemerintahan perbilangan adat yang menyatakan dengan jelas susunan pemerintahan adalah
  mengikut peringkat-peringkat berikut, iaitu dari peringkat rendah kepada peringkat tertinggi.


4) GURINDAM

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, gurindam ialah bentuk puisi yang terdiri daripada dua baris,berisi dengan berbagai-bagai pengajaran. Gurindam terdiri daripada dua baris ayat yang rima akhirnya sama. Dalam kedua-dua baris ayat itu tersimpul satu fikiran lengkap berupa nasihat. Menurut Za'ba,1962 di dalam karyanya Ilmu mengarang Melayu, perkataan gurindam itu berasal daripada bahasa Sanskrit menerusi bahasa Tamil. Ertinya biasa di fahamkan rangkap yang telah menjadi bidalan atau sebutan biasa pada orang ramai ataupun sesuatu pepatah berangkap yang disebutkan berpadanan dengan tempatnya. Selain itu, gurindam adalah padat dan bernas. Ianya dihasilkan sebagai bahan nyanyian, jenaka, gurau senda dan sindiran.


Contoh: Barang siapa tiada memegang agama,
             sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.

             Barang siapa mengenal yang empat,
             maka yaitulah orang yang makrifat.

             Barang siapa mengenal Allah,
             suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.

             Barang siapa mengenal diri,
             maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri.

             Barang siapa mengenal dunia,
             tahulah ia barang yang terperdaya.

             Barang siapa mengenal akhirat,
             tahulah ia dunia mudarat.


5) SELOKA

Menurut Harun Mat Piah, seloka berasal daripada kata 'sloka' dalam bahasa Sanskrit. Menurutnya, seloka mengandungi 16 suku kata dan berbentuk bebas. R.J Wilkinson pula menjelaskan seloka sebagai ucapan yang mengandungi sindirian dalam bentuk yang tidak tetap rimanya. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, seloka ialah sejenis puisi yang mengandungi ajaran (sindiran, jenaka dan lain-lain). Bentuk puisi lama yang ditulis secara berangkap-berangkap, rima akhir tidak tetap, digubah sama ada mengikut bentuk pantun, syair ataupun perumpamaan dan tidak  mempunyai pembayang.

Contoh: Sudah bertudung terendak Bentan,
             Dengan siapa saya sesalkan,
             Sudah untung permintaan badan,
             Pagar siapa saya sesarkan.

6) TAMSIL

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, Tamsil merupakan persamaan sebagai umpama (misal) atau misalan. Juga sebagai ajaran yang terkandung dalam sesuatu cerita, atau ibarat.

Contoh : 'keruh bumi ini umpama kelapa didalam air'
No comments:

Post a Comment