Saturday, 5 May 2012

PERHARGAAN


Alhamdulillah, syukur ke hadrat ilahi kerana dengan izin restunya saya berjaya menyiapkan tugasan ini sebagaimana yang dikehendaki. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Husna Faredza binti Mohamed Redzwan pensyarah kursus BML3073 Sosiolinguistik Melayu, Fakulti bahasa dan Komunikasi kerana telah mendorong saya untuk mengenali dan menggunakan blog, ini merupakan penulisan blog saya yang pertama. Tidak lupa juga kepada rakan yang banyak membantu saya dalam mengendalikan blog yang baru saya kenali ini. Semoga Allah merahmati kamu semua. =)

1 comment: