Wednesday, 25 April 2012

AKRONIM DAN SINGKATAN

Akronim ialah perkataan-perkataan yang dihasilkan melalui percantuman bahagian-bahagian daripada serangkaian kata. Bahagian-bahagian perkataan itu boleh terdiri daripada huruf-huruf, suku-suku kata, atau bahagian-bahagian daripada perkataan. 

Akronim boleh dibahagikan kepada empat jenis;

1) Cantuman huruf awal perkataan.
     ADUN - Ahi Dewan Undangan Negeri
     IKIM   - Institut Kefahaman Islam Malaysia

2) Cantuman huruf dan suku kata sesedap sebutan
    Jentolak - Jentera Tolak
    Angkubah - Angka Ubah

3) Cantuman suku kata awal perkataan
     Hakis - Habis kikis
     Asbut - Asap kabut

4) Cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan yang mengikutinya
    Jurutera - Juru Jentera
    Pulihara - Pulih Pelihara

Singkatan pula ialah perkataan yang tertentu yang disingkatkan sewaktu menulisnya. Selain digunakan dalam keadaan biasa, singkatan juga banyak digunakan dalam bidang teknik untuk menggantikan keterangan yang panjang. sebagai contoh;

YB             - Yang Berhormat
YAM         - Yang Amat Mulia
AMN         - Ahli Mangku Negara 

Dr.            - Doktor
Prof.         - Prof.
Sdr.          - Sdr.

b.p           - bagi pihak
s.k           - salinan kepada
u.p           - untuk perhatian
dsb          - dan sebagainya
spt           - seperti

No comments:

Post a Comment