Tuesday, 24 April 2012

MAT DERIS KARAOKE


KESALAHAN:
Pelanggaran hukum Diterangkan dan Menerangkan (D-M) dan kesalahan ejaan.

PEMBETULAN

HUKUM DM dalam FRASA NAMA

1-      (D) merujuk kepada “Diterangkan” manakala (M) merujuk kepada “Menerangkan” iaitu sesuatu perkara yang mahu “Diterangkan” harus dinyatakan dahulu sebelum disusuli perkataan yang “Menerangkan”. Misalnya, apabila kita mahu merujuk kepada pisang yang digoreng, seharusnya kita menyatakan “pisang” sebagai kata nama yang diterangkan barulah disusuli “goreng” sebagai perkataan yang menerangkan pisang berkenaan. Maka, susunan frasa yang betul ialah “pisang goreng” bukannya “goreng pisang” kerana ia merujuk kepada frasa kerja (perbuatan menggoreng pisang) bukannya frasa nama. Demikianlah halnya dengan perkataan “Mat Deris Karaoke” dan “Audio Sistem”. Yang hendak diterangkan ialah “Karaoke” dan yang menerangkannya ialah “Mat Deris”.
Oleh itu frasa yang tepat ialah:
·         Karaoke Mat Deris bukan Mat Deris Karaoke
·         Sistem Ausio bukan Audio sistem

2-      Perkataan “UNTOK” tidak terdapat di dalam kosa kata bahasa Melayu. Berdasarkan konteks penggunaan ayat didalam memo, perkataan “UNTOK” yang sebenarnya hendak digunakan adalah merujuk kepada kata majmuk pancangan komplemen “untuk”. Oleh hal demikian, ini merupakan satu kesalahan ejaan.
·         Untuk bukan untok

No comments:

Post a Comment